top of page

תרומה לקהילה

בסיום לימודי עיצוב האתרים בחרתי כפרוייקט סיום

לבנות אתר מידע לתושבי השכונה בה אני גרה,

קרית משה-גבעת שאול בירושלים.

האתר מספק מידע מעודכן לתושבים, על אירועים, פעילויות, חוגים, זמני תפילות בבתי הכנסת, גמחים, ועוד ועוד.

בעלי מקצוע תושבי השכונה יכולים לפרסם את עצמם, ללא עלות באתר, ותושבי השכונה נעזרים בשירותים שהם מציעים.

באתר ישנו עמוד של דירות בשכונה, בו ניתן למצוא מאגר של דירות למכירה/השכרה/שותפות.

אני מעדכנת ומתפעלת את האתר, ברמה היומיומית, כתרומה לקהילה בה אני מתגוררת.

אתר מידע קרית משה
bottom of page